Zákaznická linka 0905 253 933

 

PONUKA KURZOV

Manažérska akadémia

Otvorený špecializovaný kurz je určený novým manažérom. Jedinečný vo svojom zacielení na prax, základné techniky vedenia ľudí a budovanie manažérskych postojov.

Otvorené kurzy

Otvorené kurzy rozvíjajú prevažne "soft" zručnosti účastníkov a sú vedené vždy jedným lektorom. Po ukončení školenia poskytujeme každému účastníkovi individuálny koučing po telefóne, ktorý upevňuje nové zručnosti v praxi.

Firemné kurzy

Vysoká efektivita a zameranie sa na riešenie skutočných špecifických situácií jednotlivých spoločností, budovanie spoločných zážitkov a vytváranie firemnej kultúry.

Náš tím

Prečo práve CADET GO ?

Výhodou spoločnosti Cadet GO Slovakia je spolupráca so skúsenými lektormi, ktorí majú bohatú prax vo vedení spoločností a riadení ľudí. Využíva tím osvedčených stálych lektorov a koučov, o ktorých kvalitách vypovedá vysoká spokojnosť účastníkov kurzov.

Pracujeme s malými skupinami osôb a tým dosahujeme maximálnu prispôsobivosť zamerania kurzu potrebám zadávateľa a individualít. Účinnosť našich programov je výnimočná v previazanosti školenia na prax, zameraním lektorov na aktivitu účastníkov po školení a stanovením prvých krokov k zmene návykov účastníkov školenia.

Začnite výberom z kompletnej ponuky otvorených kurzov

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na