Zákaznická linka 0905 253 933

 

Lektori

Lektori otvorených kurzov a firemných programov

Pracujeme výhradne s osvedčenými lektormi, mnohí majú za sebou vlastnú manažérsku, obchodnú alebo podnikateľskú prax. Všetci lektori sú prevereni dľhodobou spoluprácou a naším interným rozvojom. Nepracujeme s lektormi najímanými na jednorázové akcie.

Výber lektorov firemných programov je závislý na školených témach a odbornostiach. Všetci lektori sú vedeni ku koučujúcemu štýlu školenia a aplikácií všetkých teoretických poznatkov do praxe. V prípade záujmu vám trénerov rádi osobne predstavíme.

 

Profil lektora

Karel Kunc, Ing., M.Sc., Ph.D.

Karel Kunc, Ing., M.Sc., Ph.D.

Vyštudoval ČVUT v Prahe, ďalej Heriot-Watt a Glasgow University UK, doktorát ČVUT v Prahe stavebná fakulta.

Prax: Špecialista na riadenie a koordináciu výskumných a vývojových projektov, práca predajcu, vedenie predajného tímu, lektorská a trénerská činnosť obchodných a komunikačných zručností.

Špecializácia: Obchodné a komunikačné zručnosti, Projektový management, Manažérske zručnosti, Typológia osobností, Koučing, Outdoor aktivity, Budovanie tímu, Finančná gramotnosť, Leadership, Zásady a princípy úspešného podnikania.
Ako jeden z prvých lektorov v ČR je držiteľom certifikátu behaviorálnych štúdii pomocou modelu DISC.


Späť na zoznam lektorov

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na