Zákaznická linka 0905 253 933

 

NAŠA ŠPECIALIZÁCIA

ŠPECIALIZÁCIA NA ROZVOJ ZAČÍNAJÚCICH MANAŽÉROV A MANAŽÉRSKE TALENTY

Už od roku 2008 sa špecializujeme na mladých manažérov s krátkodobou praxou.

Efektívny tréning prvých manažérskych zručností obsahuje nielen školenie a tréning jednotlivých techník vedenia, ale zároveň budovanie správnych manažérskych postojov.

Pochopenie a prijatie dôležitých manažérskych rolí a pochopenie súvislostí medzi manažérskymi činnosťami je pre začínajúcich manažérov kľúčom k úspechu.

Zameriavame sa na jednoduchosť, zrozumiteľnosť a použiteľnosť manažérskych nástrojov.

Cesta od pôvodnej role Kolegu k novej úlohe Manažéra nie je ľahká.

Kvalita preverená meraním Net Promoter Score

Program školenia Manažérskej akadémie dosahuje dlhodobo hodnoty Net Promoter Score NPS = 79%.

NPS je medzinárodne uznávaným nástrojom umožňujúcim meranie zákazníckej spokojnosti, meria ochotu zákazníkov ďalej odporúčať poskytnuté služby na základe osobnej skúsenosti. Hodnoty NPS vyššie ako 50% sú považované za excelentné.

 

Čím je rozvoj začínajúcich manažérov špecifický?

 • Krátka prax
  Krátkodobé skúsenosti začínajúceho manažéra neumožňujú stavať na skúsenostiach z vedenia ľudí.
 • Znalosť súvislostí
  Chýba znalosť súvislostí medzi jednotlivými činnosťami manažéra a následnými efektmi a vplyvom na prácu podriadených.
 • Manažérska autorita
  Malý počiatočný rešpekt podriadených a manažérska autorita pri vedení.
 • Manažérska rola
  Náročné stotožnenie sa s novými nevyhnutným manažérskymi rolami.
 • Operatíva manažéra
  Postupné pomalé oprosťovanie sa od operatívy z predchádzajúcich činností.
 • Náročná úloha delegovania
  Náročné presadzovanie sa a delegovanie úloh podriadeným.
 • Nedostatok informácií
  Častý nedostatok potrebných informácií a nadhľadu nutného pre správne rozhodovanie.
 • Spätná väzba
  Často neľahká sebareflexia manažérskych činností a chýbajúca pravidelná spätná väzba od nadriadeného manažéra.

 

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na