Zákaznická linka 0905 253 933

 

Fix-Coaching

Čo je FIX-COACHING?

  • Koučing je individuálna služba, ktorej cieľom je po ukončení otvoreného kurzu upevnenie novonadobudnutých vedomostí a zručností v praxi.
  • Kouč-lektor sa riadi etickým kódexom koučov, ktorý zaručuje vysoký štandard práce, zachovanie súkromia a dôverných informácií.
  • Z telefonického a osobného koučingu neposkytujeme žiadnu spätnú väzbu a hodnotenie Zadávateľovi.
  • Dĺžka telefonického Fix-Coaching je 20 minút s odstupom cca 2-3 týždne po ukončení školenia, služba je už zahrnutá v cene školenia.

Pre koho je FIX-COACHING určený?

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení  individuálnu podporu po telefóne.

FIX-COACHING účastníkovi prinesie:

  • Upevnenie sebadôvery k využitiu nových zručností
  • Zvýšenie motivácie nevyhnutnej k novým činnostiam
  • Odbúranie prípadných blokov a bariér pre uplatnenie noviniek v práci
  • Vo výsledku skutočné využívanie nových zručností po školení v praxi

 


Telefonický koučing vykonávajú skúsení kouči našej spoločnosti, ktorí boli zároveň trénermi vybraných tém. Telefonický alebo osobný kontakt s koučovanou osobou umožňuje zvýšenie efektivity školenia a zapracovanie do nových postojov a návykov.

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na