Zákaznická linka 0905 253 933

 

Lektori

Lektori otvorených kurzov a firemných programov

Pracujeme výhradne s osvedčenými lektormi, mnohí majú za sebou vlastnú manažérsku, obchodnú alebo podnikateľskú prax. Všetci lektori sú prevereni dľhodobou spoluprácou a naším interným rozvojom. Nepracujeme s lektormi najímanými na jednorázové akcie.

Výber lektorov firemných programov je závislý na školených témach a odbornostiach. Všetci lektori sú vedeni ku koučujúcemu štýlu školenia a aplikácií všetkých teoretických poznatkov do praxe. V prípade záujmu vám trénerov rádi osobne predstavíme.

 

Profil lektora

Silvia Drahošová, Ing.

Silvia Drahošová, Ing.

Prax :  Projektová manažérka v nadnárodnej spoločnosti. Vedúca odboru. Od roku 2002 sa venuje projektovému riadeniu, či ako člen projektových tímov, projektový manažér, programový manažér alebo manažér poolu projektových manažérov.

 V SR A ČR je prvou certifikovanou riaditeľkou projektov IPMA stupeň A®.                                                            Certifikovaná konzultantka IPMA v projektoch riadenia.                                                                                  Prezidentka SPPR - Spoločnosti pre projektové riadenie.                                                                                      Hodnotiteľka uchádzačov o certifikát IPMA.

Špecializácia : Projektový management,Programový management, Portfólio management, Zakladanie projektového riadenia v spoločnosti, Maticové riadenie (línia vs. projekt), Diagnostika organizácie a jej zrelosti v projektovom riadení.

Mentoring, Koučing

 


Späť na zoznam lektorov

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na