Zákaznická linka 0905 253 933

 

Lektori

Lektori otvorených kurzov a firemných programov

Pracujeme výhradne s osvedčenými lektormi, mnohí majú za sebou vlastnú manažérsku, obchodnú alebo podnikateľskú prax. Všetci lektori sú prevereni dľhodobou spoluprácou a naším interným rozvojom. Nepracujeme s lektormi najímanými na jednorázové akcie.

Výber lektorov firemných programov je závislý na školených témach a odbornostiach. Všetci lektori sú vedeni ku koučujúcemu štýlu školenia a aplikácií všetkých teoretických poznatkov do praxe. V prípade záujmu vám trénerov rádi osobne predstavíme.

 

Profil lektora

Jiří Pavlačka Ing.

 Jiří Pavlačka Ing.

Vyštudoval VUT v Brne,fakultu elektrotechnickú.

Prax: Práca banského elektromontéra, vedenie úseku ťažby, vybudovanie a vedenie predajnej pobočky pre Moravu, vedúci projektového tímu v ČR, obchodný riaditeľ pre ČR a SR v českých i zahraničných spoločnostiach, celkom 30 rokov praxe v obchodných a manažérskych pozíciách.

Špecializácia: Manažérske a predajné zručnosti, Komunikácia v spoločnosti, Leadership, Prezentačné zručnosti.


Späť na zoznam lektorov

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na