Zákaznická linka 0905 253 933

 

Lektori

Lektori otvorených kurzov a firemných programov

Pracujeme výhradne s osvedčenými lektormi, mnohí majú za sebou vlastnú manažérsku, obchodnú alebo podnikateľskú prax. Všetci lektori sú prevereni dľhodobou spoluprácou a naším interným rozvojom. Nepracujeme s lektormi najímanými na jednorázové akcie.

Výber lektorov firemných programov je závislý na školených témach a odbornostiach. Všetci lektori sú vedeni ku koučujúcemu štýlu školenia a aplikácií všetkých teoretických poznatkov do praxe. V prípade záujmu vám trénerov rádi osobne predstavíme.

 

Profil lektora

Lenka Lamešová, Ing.

Lenka Lamešová, Ing.

Vyštudovala VŠE v Prahe, doplnila si manažérske, pedagogické a psychologické vzdelanie.

Prax: Vlastná účetná firma, manažérka v sukromých firmách, profesorka na obchodnej škole. Od roku 1996 v rámci poradenstva v organizačnej, ekonomickej a personálnej oblasti pracovala na zakázku pre podnikateľov a firmy, špecializovala sa na riadenie procesov a vedenie ľudí, na oblasti školstva, finančnictva, bankovnictva a služieb.

V súčasnej dobe pôsobí ako lektorka, konzultantka, terapeutka a kouč.

Špecializácia: Finančné myslenie, Zásady podnikánia, Personálny a osobny rozvoj manažérov a podnikateľov, Manažérske zručnosti, Business a life koučing, Leadership, Stres management.


Späť na zoznam lektorov

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na