Zákaznická linka 0905 253 933

 

Lektori

Lektori otvorených kurzov a firemných programov

Pracujeme výhradne s osvedčenými lektormi, mnohí majú za sebou vlastnú manažérsku, obchodnú alebo podnikateľskú prax. Všetci lektori sú prevereni dľhodobou spoluprácou a naším interným rozvojom. Nepracujeme s lektormi najímanými na jednorázové akcie.

Výber lektorov firemných programov je závislý na školených témach a odbornostiach. Všetci lektori sú vedeni ku koučujúcemu štýlu školenia a aplikácií všetkých teoretických poznatkov do praxe. V prípade záujmu vám trénerov rádi osobne predstavíme.

 

Profil lektora

Hedvika Šimková, Mgr.

Hedvika Šimková, Mgr.

Vyštudovala pedagogiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovy.

Prax: Odborná asistentka na vysokej škole, prekladateľka a korektorka, projektová manažérka vzdelávacích a rozvojových projektov, vedúcí lektorského tímu, lektorka a konzultantka.

Špecializácia: Kulturná diverzita týmu, Komunikačné zručnosti,  Prezentačné zručnosti, Lektorské zručnosti, Kreativita, Sebariadenie


Späť na zoznam lektorov

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na