Zákaznická linka 0905 253 933

 

Lektori

Lektori otvorených kurzov a firemných programov

Pracujeme výhradne s osvedčenými lektormi, mnohí majú za sebou vlastnú manažérsku, obchodnú alebo podnikateľskú prax. Všetci lektori sú prevereni dľhodobou spoluprácou a naším interným rozvojom. Nepracujeme s lektormi najímanými na jednorázové akcie.

Výber lektorov firemných programov je závislý na školených témach a odbornostiach. Všetci lektori sú vedeni ku koučujúcemu štýlu školenia a aplikácií všetkých teoretických poznatkov do praxe. V prípade záujmu vám trénerov rádi osobne predstavíme.

 

Profil lektora

Jitka Brandejsová, Bc.

Jitka Brandejsová, Bc.

Vyštudovala Universitu J.A.Komenského - andragogika.

Prax: Vedenie  podniku, riaditeľka velkoobchodu, manažér obchodnej skupiny finančného poradenstva a poisťovnictva. Od r.2000 vedúcí projektov vzdelávania, vedúci divízie vzdelávania v nadnárodnej personálnej spoločnosti, koordinátor outplacementových a outdoorových projektov,  poradca projektů AC. Od r. 2007 trenér, kouč a lektor.

Špecializácia: Predajné a manažerské zručnosti, Psychológia predaja, Komunikačné zručnosti,  Personalistika pre manažérov, Koučing.


Späť na zoznam lektorov

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na