Zákaznická linka 0905 253 933

 

Silná spätná väzba

Hodnotiace správy na skupinu

Sme si vedomí, že vzájomná úspešná spolupráca medzi Zadávateľom a Dodávateľom rozvojových programov vyžaduje rýchlu a častú spätnú väzbu. Po všetkých našich školeniach dostanete Hodnotiace správy, ktoré svojim spracovaním poskytnú dôležité informácie pre následne kroky v rozvoji účastníkov školení, odporúčanie a vyjadrenie lektora.

Individuálne hodnotiace správy

Individuálne hodnotiace správy pre každého účastníka školenia s výsledkami testov, akčnými plánmi a odporúčaniami lektora vypracovávame po každom školení Manažérskej akadémie.

Osobné schôdzky so Zadávateľom, aktivizácie nadriadených pracovníkov

Ako kľúčovú podmienku rozvoja pracovníkov vidíme z praxe v aktívnej účasti nadriadených manažérov v rozvoji podriadených. Pracovné workshopy pre nadriadených manažérov zameriavame na postupy a techniky ako pomôcť podriadeným aplikovať nové zručnosti do praxe.

U dlhšie trvajúcich programov rozvoja sme neustále v kontakte so Zadávateľom a na osobných jednaniach ladíme efektivitu programu.

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na