Zákaznická linka 0905 253 933

 

Otvorené kurzy

Manažérska akadémia I pre začínajúcich manažérov

Zmysel a ciele Manažérskej akadémie I:

Pomôcť začínajúcim manažérom v začiatkoch práce, pomôcť eliminovať riziká na štarte
Získať ucelenú predstavu o úlohe manažérov
Osvojiť si postupy a techniky manažérskej práce na praktických príkladoch
Vybudovať správne manažérske postoje

Najvhodnejší pre:

Začínajúcich manažérov všetkých odborov a úrovní, manažérov s krátkodobou praxou vo vedení ľudí, team leadrov, majstrov, vedúcich skupín, pracovníkov pripravujúcich sa na prevzatie manažérskej pozície.

Obsah kurzu 2 + 2 dni:

Modul 1 - Taktika prechodu a štartu manažéra

Základné chyby na štarte manažéra
Definovanie všetkých manažérskych rolí a zodpovedností
Posilňovanie slabých rolí manažéra
Budovanie manažérskej autority

Modul 2 - Vedenie ľudí a tímov

Analýza súčasného štýlu vedenia manažéra
Situačné vedenie a jeho použitie v praxi
Ako stanovovať, komunikovať ciele a úlohy
Delegovanie úloh ako pracovný nástroj
Spätná väzba - pozitívna kritika a pochvala

Modul 3 - Komunikácia na pracovisku

Ako spravovať komunikačné kanály v spoločnosti
Informácie a dezinformácie, informačné šumy
Krízová, prevádzková a preventívna komunikácia
Reč tela a jej využitie v komunikácii
Vedenie osobných rozhovorov, Win-Win technika

Modul 4 - Motivácia pracovníkov

Motivačná energia a jej používanie pri motivácii
Motivátory a príprava motivujúceho prostredia
Demotivácia, riziká vyhorenia
Typy zamestnancov
Motivačné nástroje, ako zacieliť motiváciu

Modul 5 - Efektívna práca s časom

Žrúti času a kroky na ich odstránenie
Stanovovanie priorít v práci manažéra
Úlohy a ich delenie na fázy
Paretovo pravidlo v praxi
Plánovanie činností manažéra
Technické pomôcky pre efektívnu prácu

Modul 6 - Vedenie porád a stretnutí

Porada ako riadiaci nástroj
Techniky vedenia porád - obsah a forma vedenia porady
Časový harmonogram porady
Efektívne využitie času na poradách
Typológia účastníkov porád
Efektívne riadenie diskusie

Riziká prvých krokov manažéra:

Časté nedorozumenia pri rokovaní s okolím
Budovanie novej riadiacej autority
Vytváranie zlých prvých návykov v manažérskych zručnostiach
Nízka produktivita manažérskej práce
Neznalosť rozsahu manažérskej práce a nástrojov vedenia

Použité metodické prístupy:

Manažérska akadémia aktívne zapája účastníkov do tematiky a nácvikov, účastníci sú zároveň partneri, ktorí sa od seba navzájom učia a získavajú širší nadhľad.
60% času sa odohráva riešením situácií z praxe, nácvikom alebo skupinovými činnosťami
pracuje sa v menších skupinách, v ktorých účastníci hrajú rôzne role
každý deň sú realizovaná 3-4 cvičenia rôzneho tematického zamerania
celkom je v priebehu všetkých šiestich modulov realizovaných 26 cvičení a simulácií.
Rešpektujeme  ŠPECIFICKÉ ODLIŠNOSTI ROZVOJA MANAŽÉROV, ktorí zatiaľ nemajú dlhodobú manažérsku prax, alebo doteraz neabsolvovali komplexné manažérsky výcvik.

Individuálna spätná väzba Zadávateľovi:

Po ukončení školenia obdrží Zadávateľ individuálnu hodnotiacu správu o účastníkovi školenia, ktorá poskytuje zhodnotenie kurzu účastníkom, výsledky testovania manažéra, akčné plány nových aktivít a odporúčania lektora.

Overenie kvality - NPS:

NET promote SCORE = 79%
Program školenia Manažérskej akadémie dosahuje dlhodobo hodnoty NPS 79%.
NPS je medzinárodne uznávaným nástrojom umožňujúcim meranie zákazníckej spokojnosti, meria ochotu zákazníkov ďalej odporúčať poskytnuté služby na základe osobnej skúsenosti. Hodnoty NPS nad 50% sú považované za excelentné.
 
 
 

K stiahnutiu:

                  

 

Organizácia

2+2 dni, 28 hodín

POZOR! Kurz se skladá celkom zo 4 dní školenia.

Garancia konania pri objednávke 2 a viac účastníkov
Začiatok a koniec školenia: 9,00 - 16,30 hodín
Miesto konania: Cadet Go, Agátová 22, Bratislava 4

Cena bez DPH

665,- / 1 osoba
1 280,- / 2 osoby
1 890,- / 3 osoby z firmy

V cene pracovné materiály,občerstvenie, kurzovné, Fix-Coaching

Lektori

Libor Kotlán

Libor Kotlán

Zdeněk Fibich, Ing.

Zdeněk Fibich, Ing.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení individuálnu podporu po telefóne.

Čo je Fix- coaching?

Termíny

22.-23.5.2024 + 19.-20.2024

Referencie

Referencie na kurz

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na