Zákaznická linka 0905 253 933

 

Lektori

Lektori otvorených kurzov a firemných programov

Pracujeme výhradne s osvedčenými lektormi, mnohí majú za sebou vlastnú manažérsku, obchodnú alebo podnikateľskú prax. Všetci lektori sú prevereni dľhodobou spoluprácou a naším interným rozvojom. Nepracujeme s lektormi najímanými na jednorázové akcie.

Výber lektorov firemných programov je závislý na školených témach a odbornostiach. Všetci lektori sú vedeni ku koučujúcemu štýlu školenia a aplikácií všetkých teoretických poznatkov do praxe. V prípade záujmu vám trénerov rádi osobne predstavíme.

 

Libor Kotlán

Libor Kotlán

 

Prax: Vybudoval a viedol obchodné zastúpenie zahraničnej spoločnosti na Slovensku. Od roku 2007 do 2016 generálny riaditeľ pre Slovenskú republiku. Od roku 2013 do 2016 generálny riaditeľ pre Českú republiku. Tréner a lektor predajných a manažérskych zručností. 

Vedúci vzdelávacích projektov Cadet Go Slovakia. Lektor a tréner.

Špecializácia: Vedenie a rozvoj manažérov. Tréning a výuka manažerských zručností. Koučing a systematický rozvoj manažérov. Time managment. Komunikácia.


Silvia Drahošová, Ing.

Silvia Drahošová, Ing.

Prax :  Projektová manažérka v nadnárodnej spoločnosti. Vedúca odboru. Od roku 2002 sa venuje projektovému riadeniu, či ako člen projektových tímov, projektový manažér, programový manažér alebo manažér poolu projektových manažérov.

 V SR A ČR je prvou certifikovanou riaditeľkou projektov IPMA stupeň A®.                                                            Certifikovaná konzultantka IPMA v projektoch riadenia.                                                                                  Prezidentka SPPR - Spoločnosti pre projektové riadenie.                                                                                      Hodnotiteľka uchádzačov o certifikát IPMA.

Špecializácia : Projektový management,Programový management, Portfólio management, Zakladanie projektového riadenia v spoločnosti, Maticové riadenie (línia vs. projekt), Diagnostika organizácie a jej zrelosti v projektovom riadení.

Mentoring, Koučing

 


Zdeněk Fibich, Ing.

Zdeněk Fibich, Ing.

Vyštudoval ČVUT strojnú fakultu.

Prax: Práca vo vývojovej konstrukčnej kancelárii, práca predajcu elektrospotrebičov, vedenie predajnej pobočky v Prahe, vedúci predaja v ČR, tréner a lektor predajných a manažérskych zručností v ČR a SR, generálny riaditeľ zahraničnej spoločnosti do roka 2007.
Vedúci projektov vzdelávania, lektor a tréner spoločnosti Cadet Go.

Špecializácia: Manažérske a predajné zručnosti, Manažérský koučing, Change management, Leadership, Komunikácia v spoločnosti, Prezentačné zručnosti, Motivácia pracovníkov, Individuálny koučing manažérov.


Lenka Lamešová, Ing.

Lenka Lamešová, Ing.

Vyštudovala VŠE v Prahe, doplnila si manažérske, pedagogické a psychologické vzdelanie.

Prax: Vlastná účetná firma, manažérka v sukromých firmách, profesorka na obchodnej škole. Od roku 1996 v rámci poradenstva v organizačnej, ekonomickej a personálnej oblasti pracovala na zakázku pre podnikateľov a firmy, špecializovala sa na riadenie procesov a vedenie ľudí, na oblasti školstva, finančnictva, bankovnictva a služieb.

V súčasnej dobe pôsobí ako lektorka, konzultantka, terapeutka a kouč.

Špecializácia: Finančné myslenie, Zásady podnikánia, Personálny a osobny rozvoj manažérov a podnikateľov, Manažérske zručnosti, Business a life koučing, Leadership, Stres management.


Jiří Pavlačka Ing.

 Jiří Pavlačka Ing.

Vyštudoval VUT v Brne,fakultu elektrotechnickú.

Prax: Práca banského elektromontéra, vedenie úseku ťažby, vybudovanie a vedenie predajnej pobočky pre Moravu, vedúci projektového tímu v ČR, obchodný riaditeľ pre ČR a SR v českých i zahraničných spoločnostiach, celkom 30 rokov praxe v obchodných a manažérskych pozíciách.

Špecializácia: Manažérske a predajné zručnosti, Komunikácia v spoločnosti, Leadership, Prezentačné zručnosti.


Karel Kunc, Ing., M.Sc., Ph.D.

Karel Kunc, Ing., M.Sc., Ph.D.

Vyštudoval ČVUT v Prahe, ďalej Heriot-Watt a Glasgow University UK, doktorát ČVUT v Prahe stavebná fakulta.

Prax: Špecialista na riadenie a koordináciu výskumných a vývojových projektov, práca predajcu, vedenie predajného tímu, lektorská a trénerská činnosť obchodných a komunikačných zručností.

Špecializácia: Obchodné a komunikačné zručnosti, Projektový management, Manažérske zručnosti, Typológia osobností, Koučing, Outdoor aktivity, Budovanie tímu, Finančná gramotnosť, Leadership, Zásady a princípy úspešného podnikania.
Ako jeden z prvých lektorov v ČR je držiteľom certifikátu behaviorálnych štúdii pomocou modelu DISC.


Jitka Brandejsová, Bc.

Jitka Brandejsová, Bc.

Vyštudovala Universitu J.A.Komenského - andragogika.

Prax: Vedenie  podniku, riaditeľka velkoobchodu, manažér obchodnej skupiny finančného poradenstva a poisťovnictva. Od r.2000 vedúcí projektov vzdelávania, vedúci divízie vzdelávania v nadnárodnej personálnej spoločnosti, koordinátor outplacementových a outdoorových projektov,  poradca projektů AC. Od r. 2007 trenér, kouč a lektor.

Špecializácia: Predajné a manažerské zručnosti, Psychológia predaja, Komunikačné zručnosti,  Personalistika pre manažérov, Koučing.


Hedvika Šimková, Mgr.

Hedvika Šimková, Mgr.

Vyštudovala pedagogiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovy.

Prax: Odborná asistentka na vysokej škole, prekladateľka a korektorka, projektová manažérka vzdelávacích a rozvojových projektov, vedúcí lektorského tímu, lektorka a konzultantka.

Špecializácia: Kulturná diverzita týmu, Komunikačné zručnosti,  Prezentačné zručnosti, Lektorské zručnosti, Kreativita, Sebariadenie


Filip Ondruš, MBA

Filip Ondruš, MBA
Vyštudoval SPŠ strojnú, MBA Management, organizácia a riadenie  
 
Prax: Riaditeľ supermarketu, ekonomické oddelenie nadnárodného reťazca. Od roku 2005 činný v oblasti nehnuteľností so zameraním na rezidenčný development, predajca, projektový manažér, akvizítor nových projektov. Od roku 2010 management nadnárodnej franšízingovej spoločnosti, lektor projektových manažerov, vzdelávanie majiteľov franšíz a vedúcich kancelárií. Lektor v programoch MBA 
 
Špecializácia: Manažérske zručnosti, Techniky vyjednávania, Time management, Plánovanie

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na