Zákaznická linka 0905 253 933

 

KOUČUJÚCI PRÍSTUP

Naši lektori sú vyškolení v koučujúcich technikách a prístupoch k účastníkom školení.

V priebehu školení je cielene predávaná zodpovednosť za rozhodnutia a následné akčné kroky na účastníkov.

Školenia sú vedené vždy interaktívne, neočakávajte nudné prezentácie nášho know-how.

Výsledky našej práce s rozvojom zručností opierame o motiváciu účastníkov, uvedomení si prínosu zmien, definovaní si prvých krokov. Neoddeliteľnou súčasťou je záverečné upevnenie osobného rozhodnutia aké nové zručnosti budú aplikované do praxe, definovanie potrebných zdrojov k zmene, určenie časového scenára a záverečnej kontroly posunu zručností.

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na