Zákaznická linka 0905 253 933

 

Otvorené kurzy

Manažérska akadémia II pre pokročilých

 

Cieľ kurzu:

Kurz voľne nadväzuje na školenie Manažérskej akadémie I (nie je podmienkou) a rozvíja ďalšie potrebné zručnosti manažéra, zoznamuje s technikami práce pri budovaní tímu, hodnotením ľudí, prípravou a procesom zmien vo firmách a oddeleniach, zlepšuje schopnosť vystupovať pred druhými a posilňuje autoritu manažéra pri vedení .

Najvhodnejšie pre:

Manažérov všetkých odborov a úrovní, manažérov s krátkodobou a strednodobou praxou vo vedení ľudí. Ideálne ako pokračovanie školenia pre účastníkov Manažérskej akadémie I.

Obsah kurzu 2 + 2 dni:

Modul 1 - Budovanie a vedenie motivovaného tímu
Tímové role jednotlivcov
3 výhody tímovej práce a ako ich využívať
3 nevýhody tímovej práce a ako ich eliminovať
Vytváranie podmienok na pracovisku pre tímovú spoluprácu a motiváciu
Budovanie tímových hodnôt
Modul 2 - Osobné, motivačné a hodnotiace pohovory
Efekty a prínosy jednotlivých druhov rozhovorov
Kedy a ako používať rozhovory
Osobný rozhovor
Motivačný rozhovor
Hodnotiaci rozhovor
Techniky kladenia otázok
Techniky spätnej väzby
Ako stanovovať nové ciele
Výstupy z rozhovorov
Modul 3 - Riadenie, komunikácia a príprava zmien na pracovisku
Ako vyzerá celkový proces zmeny
Emócie v priebehu zmien
Vznik a likvidácia odporu proti zmene
Ako zmenu pripraviť, viesť a zakončiť
Komunikácia manažéra v priebehu zmien
Techniky a taktiky presadzovania zmeny
Modul 4 - Osobný prejav manažéra, prezentačné zručnosti pri vedení porád a rokovaní
Analýza osobného prejavu
Ako zaujať druhých ľudí
Práca s priestorom a vlastným telom
Ako prezentovať a vystupovať na poradách, rokovaniach a prezentáciách
Ako moderovať diskusiu v skupine
Pohyb v priestore, dynamika prejavu
Ako zvýšiť sebaistotu v prejave pred skupinou

Individuálna spätná väzba Zadávateľovi:

Po ukončení školenia obdrží Zadávateľ individuálnu hodnotiacu správu o účastníkovi školenia, ktorá poskytuje zhodnotenie kurzu účastníkom, výsledky testovania manažéra, akčné plány nových aktivít a odporúčania lektora.
 

Ku stiahnutiu:

        

Organizácia

2+2 dni, 28 hodín

POZOR! Kurz se skladá celkom zo 4 dní školení.

Začiatok a koniec školenia: 9,00 - 16,30 hodín
Miesto konania: Cadet Go, Agátova 22, Bratislava 4

Cena bez DPH

675,- / 1 osoba
1 280,- / 2 osoby
1 900,- / 3 a viacej osob z firmy


V cene všetky pracovné materiály, občerstvenie, kurzovné, Fix-Coaching

Lektori

Zdeněk Fibich, Ing.

Zdeněk Fibich, Ing.

Libor Kotlán

Libor Kotlán

Fix-Coaching

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení individuálnu podporu po telefóne.

Čo je Fix- coaching?

Termíny

Referencie

Referencie na kurz

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na