Zákaznická linka 02 526 223 80

 

Otvorené kurzy

Motivácia pracovníkov - ako motivovať bez peňazí

Cieľ kurzu:

 • Vysvetliť zásady a princípy motivácie a demotivácie.
 • Analyzovať stávajúci štýl podporujúceho motivujúceho/demotivujúceho vedenia.
 • Naučiť sa pripravovať individuálne motivácie a prostredie pre rast.
 • Naučiť sa rozpoznávať hodnotové systémy.
 • Spoznať motivačné krízy a vedieť ako z nich von.

Najvhodnejšie pre:

Manažérov všetkých stupňov zodpovedných za vedenie a výsledky skupiny spolupracovníkov. Obzvlášť vhodné pre manažérov v službách a predaji.

Obsah kurzu:

 • Čo očakávame od zvýšenia motivácie
 • Hodnotové systémy a ich význam
 • Motivácia jednotlivca a motivácie tímov
 • Príčiny náhleho zníženia výkonu, fluktuácia, choroby
 • Demotivácia, vyhorenie
 • Typy zamestnancov, problémoví ľudia
 • Príprava motivujúceho prostredia
 • Motivačné nástroje, ako zamerať motiváciu
 • Pozitívne a negatívne motivácie
 • Vytvorenie motivačnej knižnice

Metódy:

 • Teória a vysvetlenie
 • Prípravy
 • Nácviky  a simulácie situácií
 • Spätná väzba
 • Plán osobného rozvoja

Poznámky:

Chcete viesť svojich ľudí maximálne efektívne?  Prečo sa zvyšuje chorobnosť?  Prečo nedosahujeme želanej produktivity a aktivity zamestnancov?   Prečo sa mi nedarí ich motivovať?   Prečo nedosahujú výsledky a sú nespokojní?
Naučte sa využívať motivačných nástrojov pre jednotlivcov a tímy k dosiahnutiu vyššej efektivity práce a spokojnosti na pracovisku.

Organizácia

1 deň, 8 hodín
Začiatok a koniec školení: 9,00 - 16,30 hodín
Miesto konania: Cadet Go, Agátova 22, Bratislava 4

Cena bez DPH

149,-
V cene pracovné materiály,občerstvenie, Fix-Coaching

Lektori

Lenka Lamešová, Ing.

Lenka Lamešová, Ing.

Libor Kotlán

Libor Kotlán

Fix-Coaching

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení individuálnu podporu po telefóne.

Čo je Fix- coaching?

Termíny

Referencie

Referencie na kurz

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 02 52 62 23 80
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na