Zákaznická linka 0905 253 933

 

Otvorené kurzy

Vedenie, komunikácia a motivácia ľudí pre MAJSTROV vo výrobe

Cieľ kurzu:

 • Naučiť sa motivovať a viesť podriadených vo výrobnej prevádzke.
 • Rozvinúť schopnosť riadiť tímy ku kvalitným výsledkom.
 • Vysvetliť užitie manažérskych nástrojov v praxi.
 • Analyzovať rolu majstra- vedúceho.

Najvhodnejšie pre:

Najvhodnejšie pre majstrov vo výrobe a službách, vedúcich smien, vedúcich prevádzky, group leaderov.

Obsah kurzu:

 • Silné a slabé stránky tímu, odhad situácie a odhad ľudí v tíme
 • Práca so skupinou – ľudia a ich odlišnosti, potenciál a jeho využitie
 • Vedenie k lepším výsledkom, zlepšovánie na všetkých úrovniach – „ kaizen“
 • Rola vedúceho, ako včas odhadnúť a vedieť riešiť konflikty
 • Budovanie vzťahov s podporou sebarealizácie a rozvoja
 • Výčitka a pochvala ako manažérsky nástroj
 • Cieľové riadenie výkonnosti, podávanie spätnej väzby alebo kritiky
 • Hodnotenie podriadených – motivačné prvky nefinančného charakteru
 • Identifikácia problémov a ich rýchle riešenie
 • Podpora tímovej spolupráce
 • Ako zlepšovať odovzdávanie informácií a komunikáciu
 • Osobnosť vedúceho a osobný rozvoj

Metódy:

 • Teória a vysvetlenie
 • Nácviky a simulácia situácií
 • Nácvik motivačného rozhovoru
 • Prípadové štúdie

Poznámky:

Chcete svojich podriadených motivovať a viesť k lepším výsledkom? Prečo stavať na silných stránkach tímu a ako minimalizovať slabé stránky? Prečo rozvíjať tímové vzťahy a prečo učiť ľudí načúvať? Prečo učiť podriadených predchádzať problémom?

Organizácia

2 dni, 14 hodín
Začiatok a koniec školenia: 9,00 - 16,30 hodín

Cena bez DPH

289,-
V cene pracovné materiály, občerstvenie, Fix-Coaching

Lektori

Jitka Brandejsová, Bc.

Jitka Brandejsová, Bc.

Libor Kotlán

Libor Kotlán

Fix-Coaching

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení individuálnu podporu po telefóne.

Čo je Fix- coaching?

Termíny

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na