Zákaznická linka 0905 253 933

 

Otvorené kurzy

Reč tela - neverbálna komunikácia v praxi

Cieľ kurzu:

 • Naučiť sa poznať súvislosti lidskej psychiky a neverbálneho prejavovánia vo všetkých dôležitých komunikačných situaciach.
 • Rozumieť neverbálnej komunikácii iných ľudí.
 • Naučiť sa cielene používať vlastnú reč tela k silnejšiemu pôsobení na druhých.

Najvhodnejšie pre:

Manažérov, obchodníkov, vedúcích projektov a vedúcí tímov, ktorí vo svojej práci často prezentujú, vedú jednánia, porady, predávajú  a sú v priamom kontaktu s druhými ľuďmi..

Obsah kurzu:

 • Ľuďské pocity a ich prejavy v neverbálnej komunikácii
 • Postoj, gestá, mimika, teritorium a ľuďské podvedomie
 • Ústretové prejavy, otvorená gestá, pozitívny dojem
 • Prejavy skrytej agresie, tendencie zastierať, tajiť, nebo klamať telom
 • Signály myšlienok v telesnom prejavu, predchádzanie konfliktom
 • Kedy si ľudia rozumejú, ako to spoznáme
 • Oči a očný kontakt, význam v komunikácii
 • Neverbálne prejavy a rozdiely u mužov a žien
 • Aplikácia na osobné a pracovné situácie
 • Vnímanie a intuícia v neverbálnej komunikácii
 • Súvislosti neverbálnych prejavov s typom človeka

Metódy:

 • Teoria a vysvetlenie
 • Video projekcia príkladov
 • Modelové situácie
 • Príklady z praxe
 • Spätná väzba

Poznámky:

Máte v úmysle zaposobiť na druhých a porozumieť im čo najlepšie? Chceli by ste odhadnúť myšlienky partnera v komunikácii a pri jednaniach?  Máte pocit, že vám niekedy druhí ľudia niečim nesedia?  V čom spočíva tajomstvo reči tela?

Organizácia

1 deň, 8 hodín
Začiatok a koniec školenia: 9,00 - 16,30 hodín
Miesto konania: Cadet Go, Agátova 22, Bratislava 4

Cena bez DPH

155,-
V cene pracovné materiály, občerstvenie, Fix-Coaching

Lektori

Libor Kotlán

Libor Kotlán

Jitka Brandejsová, Bc.

Jitka Brandejsová, Bc.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení individuálnu podporu po telefóne.

Čo je Fix- coaching?

Termíny

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na