Zákaznická linka 0905 253 933

 

Reference našich klientů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

PhDr.Eva Lokšová, ředitelka odboru personálního


Chtěla bych touto cestou poděkovat za profesionální zajištění manažerských kurzů pro vedoucí zaměstnance MŠMT.
Během měsíce května a června byly realizovány dva kurzy: "Práce s potenciálem a motivací zaměstnanců" a jeho následný Fix-Coaching a dále kurz "Komunikace manažera v procesu změny".

Cílem kurzu "Práce s potenciálem a motivací zaměstnanců" bylo poznání různých možností ovlivnění motivace zaměstnanců a trénink manažerské komunikace. Následný telefonický koučink pomohl získané dovednosti upevnit a poradil s případným odbouráním bariér při prosazování novinek.
Kurz "Komunikace manažera v procesu změny" se zaměřil na pochopení reakcí zaměstnanců na změnu a na dovednosti lepší komunikace v procesu změny.

Oba kurzy byly provázeny pozitivní zpětnou vazbou a účastníkům přinesly konkrétní metody a podněty využitelné v jejich práci. Kurzy vedl pan Ing. Zdeněk Fibich, který byl v závěrečných dotaznících hodnocen velmi kladně.

Věřím, že i v budoucnu navážeme stejně kvalitní spolupráci.

V Praze dne 12.7.2010


Zpět na seznam referencí

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na