Zákaznická linka 02 526 223 80

 

Otvorené kurzy

Efektívne delegovanie na podriadených

Ciľ kurzu:

 • Naučiť manažerov techniky delegovánia, techniky zadávánia úkolov a odovzdávanie správnej zodpovednosti k plněniu úkolov.
 • Znížiť stres manažéra a jeho přetiaženie z operatívy.
 • Odbúranie vnútorných zábran, ktoré bránia delegovániu.

Najvhodnější pre:

Manažéry všetkých stupňov, vedoucích týmov, vedoucích projektov.

Obsah kurzu:

 • Analýza stávajúceho štýlu vedenia, ich plusy a mínusy, riziká
 • Naše vnútornéí bariéry, ktoré bránia delegovániu
 • Situačne vedenie a zadávání úkolov pri delegovaní
 • Ako predávať zodpovědnosť
 • Ako motivovať pri delegovaní
 • Zpětná vazba jako nedílná součást delegovaní
 • Nácviky a simulácia delegovaní
 • Prehľad najčastejších chýb

Metódy:

 • Teorie a vysvetlenie
 • Nácviky a simulácia situácií
 • Nácvik delegovaní

Poznámky:

Preťaženie a stres manažérov je dnes na dennom poriadku. Ako ale znížiť množstvo zatěžujúcej operativy a získať čas k skutočnému vedení lidí? Ako pomócť druhým v odbornom raste? Prečo sa tak často bojíme delegovať na druhých?

Organizácia

1 deň, 8 hodín
Začiatok a koniec školenia: 9,00 - 16,30 hodín
Miesto konania: Cadet Go, Agátova 22, Bratislava 4

Cena bez DPH

139,-
V cene pracovné materiály, obed, občerstvenie, Fix-Coaching

Lektori

Libor Kotlán

Libor Kotlán

Fix-Coaching

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení individuálnu podporu po telefóne.

Čo je Fix- coaching?

Termíny

Podľa záujmu účastníkov, pre informácie voľajte 0905253933.

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 02 52 62 23 80
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na