Zákaznická linka 0905 253 933

 

Otvorené kurzy

Vedenie porád - ako zažiariť a nestrácať čas

Cieľ kurzu:

 • Naučiť sa plánovať, pripravovať, viesť a zakončiť efektívne pracovné rokovanie alebo poradu
 • Precvičiť si moderáciu a vedenie tématu pred skupinou

Najvhodnejšie pre:

Manažérov a vedúcich projektov, ktorí sa aktívne zúčastňujú porád a projektových stretnutí.

Obsah kurzu:

 • Techniky vedenia porady v závislosti na cieli porady a počte účastníkov
 • Efektívne a neefektvne techniky vedenia porady
 • Príprava na poradu a jej organizácia
 • Časový harmonogram a priebeh porady
 • Začlenenie porady do náplne pracovného dňa a týždňa
 • Efektívne využitie času na porade
 • Typológia účastníkov porady a špecifikácia ich potrieb a  požiadaviek
 • Efektívne riadenie diskusie v rámci porady
 • Klady a nedostatky vedenia porady, príklady z praxe

Metódy:

 • Teória a vysvetlenie
 • Príklady z praxe
 • Vlastná príprava porady a nácvik
 • Spätná väzba

Poznámky:

Ste nervózny z vedenia porady?  Často je porada rozvláčna bez jasných výsledkov?  Dochádza ku stretom a mrzutostiam?  Sú porady nudným a nutným zlom?  Neprinášajú výsledky?  Je porada len strátou času a pracovnou rutinou?
Naučte sa ako pripraviť, viesť a zhodnotiť efektívne poradu a urobiť ju zaujímavou pre vás aj pre druhých.

Organizácia

1 deň, 8 hodín
Začiatok a koniec školenia: 9,00 - 16,30 hodín
Miesto konania: Cadet Go, Agátova 22, Bratislava 4

Cena bez DPH

155,-
V cene pracovné materiály, občerstvenie, Fix-Coaching

Lektori

Libor Kotlán

Libor Kotlán

Fix-Coaching

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení individuálnu podporu po telefóne.

Čo je Fix- coaching?

Termíny

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na