Zákaznická linka 0905 253 933

 

Otvorené kurzy

Vedenie ľudí na diaľku / Home Office

NOVINKA pre rok 2020!

Dnešná doba od nás často vyžaduje vedenie podriadených pracujúcich z domova na Home Office. 
Veľa manažérov sa oprávnene obáva zníženia výkonu a aktivity pracovníkov, zhoršenia výmeny informácií, chybovosti a straty koordinácie činností.
 

Cieľ kurzu:

 • Uvedomiť si prínosy a riziká vedenia podriadených pracujúcich z domova
 • Zoznámiť sa so základnými nástroji riadenia a vedenia ľudí na diaľku
 • Naučiť sa používať správne vedenie cez telefón, chat, video prenos a zdieľaných portáloch spolupráce
 • Naučiť sa udržať výkon a aktivitu podriadených aj v domácom prostredí Home Office

Najvhodnejšie pre:

Manažérov všetkých stupňov zodpovedných za vedenie a výsledky skupiny spolupracovníkov.

Obsah kurzu:

 • Rozbor situácie - prínosy a riziká práce z domova
 • V akých situáciách a pre akú prácu je Home Office nevhodný
 • Nutné predpoklady - nástroje, procesy, znalosti
 • Sila správne nastavených pravidiel
 • Proces vedenia podradeného k samostatnému výkonu - jednotlivé fáze vedenia
 • Fáza plánovania práce, dôraz na priority práce, koordinácie kto, kedy a čo
 • Fáza zadania úlohy, dohoda o merateľnom výkonu, termíny, vznik záväzku a zodpovednosti
 • Technika zadávania úlohy
 • Štýly vedenia - aké možno použiť, obmedzenia
 • Fáza kontroly výkonu a efektivity práce a vyhodnotenie
 • Techniky spätnej väzby na spravené/nespravené úlohy
 • Zásady efektívnej komunikácie a predávanie informácií medzi vedúcim, pracovníkom a kolegami, sila otázok, kontextu a overovania
 • Technické pomôcky pre efektívnu komunikáciu (telefón, chat, video prenos, zdieľané komunikačné IT rozhranie)
 • Motivácia pracovníka behom práce z domova
 • Akčný plán

Metódy:

 • Teória a vysvetlenie
 • Prípadové študie z praxe
 • Nácviky  a simulácie situácií
 • Spätná väzba

 

Organizácia

1 deň, 8 hodín
Začiatok a koniec školenia: 9,00 - 16,30 hodín
Miesto konania: Cadet Go, Agátova 22, Bratislava 4

Cena bez DPH

155,-
pri objednávke 3 a viacej účastníkov na jeden termín zľava 15%
V cene pracovné materiály, občerstvenie, Fix-Coaching

Lektori

Libor Kotlán

Libor Kotlán

Zdeněk Fibich, Ing.

Zdeněk Fibich, Ing.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení individuálnu podporu po telefóne.

Čo je Fix- coaching?

Termíny

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na