Zákaznická linka 0905 253 933

 

Otvorené kurzy

Riadenie zmien v organizácii z pohľadu HR manažéra

NOVINKA pre HR - celkom ZDARMA !

Na základe vašich požiadavkou a dotazov sme pripravili jednodňové školení pre HR manažérov - celkom zdarma, bez akýchkoľvek podmienok alebo záväzkov.

 

Z kapacitných dôvodov je možné prihlásiť iba jedného účastníka z každej spoločnosti.

 

Cieľ kurzu:

 • Uvedomiť si typické správanie a myslenie pracovníkov v období zmien
 • Pochopiť zákonité procesy zmeny
 • Naučiť sa riešiť typické situácie v období zmien
 • Uvedomiť si vlastnú HR roľu ako partnera manažérov realizujúcich zmenu
 • Zlepšiť komunikáciu v príprave a realizácii zmeny
 • Zamerať sa behom zmeny na podstatné a rozhodujúce aktivity

Celkové zameranie kurzu je orientovane na možné aktivity HR manažéra, ktoré povedú k zmenám postoja, prijatie zmien a reakcií ľudí, ktorí sú súčasťou zmien.

 

Určené pre:

HR manažérov, ktorí sami rozhodujú o zmenách alebo sú súčasťou zmenových procesov a podporou manažérom .

 

Obsah kurzu:

 • Ako vyzerá dnešná aktívna účasť HR manažérov na riadenie zmien 
 • Zmena a emócie účastníkov zmeny, emočná krivka zmeny
 • 3 fáze zmeny na časovej osi
 • Role manažéra a HR pracovníkov behom zmien
 • DESATORO nástrojov vedenia zmeny a ich aplikácia v praxi:
 • Príprava a plán potrebných činností behom zmeny
 • Práca s víziou a prínosom zmeny
 • Nespokojnosť v pocitoch podriadených (Beckhardova formulácia)
 • Nutné zdroje pre úspešnú zmenu
 • Otvorená komunikácia behom zmeny, zásady a postupy
 • Vznik odporu proti zmene a jeho neutralizácia
 • Ako získavať sponzorov zmien
 • Priority pre presadenie zmien, ako sa zameriavať na podstatné
 • Ako zmeny zakončovať a vyhodnocovať
 • Osobné vzory správania manažérov a personalistov
 • Diskusia účastníkov, zdieľanie skúseností z praxe

Metódy:

 • Teória a výklad
 • Skupinové cvičenia
 • Spätná väzba
 • Diskusia 

 

Poznámky:

Zmeny nás prevádzajú na každom kroku, vieme ako sa na nich pripraviť? Ako môžeme zlepšiť podporu manažérom pri realizácií zmien od HR oddelenia?

 

Naučte sa zmeny pripravovať a presadzovať do dennej praxe tak, aby boli čo najrýchlejšie, s maximálnym efektom a minimálnymi stratami.

 

Počet miest je obmedzený kapacitou školiacich priestorov.

 

Organizácia

1 deň, 8 hodín
Začiatok a koniec školenia: 9,00 - 16,30 hodin
Miesto konania: Cadet Go, Agátová 22, Bratislava 4

Cena bez DPH

0,-
ZADARMO pre HR manažérov
V cene pracovné materiály, občerstvenie, Fix-Coaching

Lektori

Lektor s dlhodobou manažérskou praxou  vedenia zmien v společnostiach, konzultant a osobný kouč manažérov pri zmenách.

Libor Kotlán

Libor Kotlán

Zdeněk Fibich, Ing.

Zdeněk Fibich, Ing.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení individuálnu podporu po telefóne.

Čo je Fix- coaching?

Termíny

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na