Zákaznická linka 0905 253 933

 

Otvorené kurzy

Riadenie a komunikácia zmien pre manažérov

Cieľ kurzu:

 • Poznať základné zákonitosti zmien vo firmách.
 • Dokázať naplánovať zmenu, pripraviť, vykonať a upevniť ju.
 • Spoznať typické reakcie na zmenu a ako sa na nich pripraviť, prípadne eliminovať odpor.
 • Uvedomiť si základné súvislosti, ktoré zákonite v zmenách prebiehajú.
 • Zlepšiť komunikáciu zmien.

Najvhodnejšie pre:

Manažérov, ktorí zmeny plánujú a presadzujú do praxe. Vhodné pre manažérov i vedúcich tímov a skupín, vedúcich  projektových tímov, ktorí majú prikázanú zmenu, presadiť do svojich tímov.

Obsah kurzu:

 • Zmena a emócie účastníkov zmeny, emočná krivka zmeny
 • 3 fáze zmeny na časovej linke
 • Rola manažéra a jeho postoj a prejavy behom zmien
 • Ako zosúladiť firemné hodnoty so zmenou
 
DESATERO nástrojov vedenia zmeny a ich aplikácia na vedenie ľudí:
 • Príprava a plán manažérskych činností behom zmeny
 • Práce s víziou a prínosom zmeny
 • Ako posilniť bolesť v pocitoch podriadených (Beckhardova formulácia)
 • Príprava nutných zdrojov pre úspešnú zmenu
 • Manažérska otvorená komunikácia behom zmeny, zásady a postupy
 • Vznik odporu voči zmene a jeho neutralizácia
 • Ako si získavať sponzorov zmien
 • Priority pri presadení zmien, ako sa zameriavať na podstatné
 • Ako zmeny zakončovať a vyhodnocovať
 • Osobný vzor správania manažéra behom zmeny
 • Najčastejšie chyby pri vykonávaní zmien
 • Príprava a simulácia zmeny vo vlastnej spoločnosti - modelové príklady a nácviky

Metódy:

 • Teória a vysvetlenie
 • Diskusia zmien z praxe
 • Prípravy pre vlastné zmeny v organizácii
 • Simulácia situácií

Poznámky:

Máte presadiť zmeny v oddelení aj keď s nimi nesúhlasíte? Robíte reštrukturalizáciu? Dochádza ku zmenám vo vedení? Máte meniť obsahy práce a zavedené postupy?

Zmena vždy bolí a nie každý ju víta s úsmevom. Naučte sa zmeny pripravovať a presadzovať do dennej praxe tak, aby boli čo najrýchlejšie, s maximálnym efektom a minimálnymi stratami.

Organizácia

1 deň, 8 hodín
Začiátok a koniec školenia: 9,00 - 16,30 hodín

Cena bez DPH

155,-
V cene pracovné materiály, občerstvenie, Fix-Coaching

Lektori

Zdeněk Fibich, Ing.

Zdeněk Fibich, Ing.

Libor Kotlán

Libor Kotlán

Fix-Coaching

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení individuálnu podporu po telefóne.

Čo je Fix- coaching?

Termíny

Referencie

Referencie na kurz

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na