Zákaznická linka 0905 253 933

 

Otvorené kurzy

Asertívna komunikácia v praxi

Cieľ kurzu:

 • Posilniť vlastné sebavedomie
 • Pochopiť zmysel a účel asertivity a principy asertívnej komunikácie
 • Naučiť sa vedome používať nástroje asertívnej komunikácie.

Najvhodnejšie pre:

Určené pre všetkých, ktorí chcú nenásilne, vľúdne, ale pevne vyjádriť svoj názor, chcú sa viacej presadiť, chcú s ostatnými jednať ústretovo, ale rozhodne. Vhodné  pre manažérov aj zamestnancov, ktorí chcú lepšie komunikovať s kolegami, zákazníkmi alebo klientmi.

Obsah kurzu:

 • Čo je a nie je asertivita
 • Rozdiely medzi agresivitou, manipuláciou, pasivitou a asertivitou
 • Vzťah k sebe a k okoliu - OK+/OK-
 • Hranice sebaúcty
 • Dotazník sebapresadenia
 • Princípy asertívnej komunikácie
 • Asertívne práva
 • Asertívne nástroje komunikácie
 • Asertívny prístup k riešeniu nepríjemných/obtiažných situácií
 • Partnerské jednanie štýlom výhra – výhra

Metódy:

 • Sebapoznanie - testy
 • Individuálna a skupinová práca
 • Praktický nácvik
 • Simulácie situácií
 • Sebareflexia
 • Spätná väzba

Poznámky:

Chcete si získať rešpekt svojich kolegov alebo klientov? Chcete sa cítit slobodne a spokojne?  Neviete, ako na porade  presadiť svoje nápady?  Chcete mať vplyv na dianie okolo vás?  Chcete získať väčšiu sebaistotu pri jednání s okolím?  Viete dať druhým najavo, že práve překročili hranice vášho JA a pohybujú sa mimo povolený priestor?  Dokážete si tieto hranice v prípade potreby uhájiť?

Organizácia

1 deň, 8 hodín
Začiatok a koniec školenia: 9,00 - 16,30 hodín

Cena bez DPH

155,-
V cene pracovné materiály, občerstvenie, Fix-Coaching

Lektori

Libor Kotlán

Libor Kotlán

Fix-Coaching

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení individuálnu podporu po telefóne.

Čo je Fix- coaching?

Termíny

Referencie

Referencie na kurz

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na