Zákaznická linka 0905 253 933

 

Otvorené kurzy

Negociácia ako správne vyjednávať

Cieľ kurzu:

 • Poznať čo to je vyjednávanie a kedy má smyseľ vyjednávať.
 • Dokázať zvládnuť prípravu na vyjednávanie.
 • Zoznámit sa s možnými strategiami pri vyjednávaní.
 • Dokázať voliť a dobre pripraviť taktiku vyjednávaní.
 • Rozpoznať nátlakové techniky a dokázať sa im brániť.
 • Vedieť využívať asertívnu komunikáciu pri vyjednávaní.

Najvhodnejšie pre:

Manažérov, podnikatelov, konateľlov a zamestnancov, ktorí sa stretávajú s vyjednáním a to interne nebo externe. Ďalej vhodné pre obchodníkov a manažérov v predaji, IT špecialistov a vedúcich projektov.

Obsah kurzu:

 • Vyjednávanie v manažérskej praxi.
 • Znalosti, zručnosti a postoje potrebné pre vyjednávanie.
 • Reč tela pri vyjednávaní. Základné postoje.
 • Fáze a štruktura vyjednávaní.
 • Príprava na vyjednávanie – stanovovánie cielov a stratégia, BATNA.
 • Techniky a taktiky vo vyjednávaní.
 • Príprava protiopatrení proti jednacej strane, pravidla ústupkov a výmen.
 • Hladánie bodov, o ktorých možno vyjednávať.
 • Prekonávanie námietok.
 • Manipulatívne hry. Ako spoznať manipuláciu a dokázať ju zastaviť. Demanipulatívne techniky.
 • Modelové situácie – spätná väzba.
 • Príprava na skutočné vlastné vyjednávanie v spoľočnosti.

Metódy:

 • Teoria a vysvetlenie
 • Prípravy
 • Ríadená diskúzia s účastníkmi
 • Skupinová práca
 • Nácvik - hranie rolí
 • Videotréning
 • Spätná väzba

Poznámky:

Viete, kedy má smyseľ vyjednávať a robiť ústupky? Viete sa na jednánie pripraviť? Poznáte techniky ako odolať nátlakovým metódam a robiť protiopatrenia? Viete ako zvládnuť mrtvé body jednání? Bojíte sa vyjednávania a stretu?

Organizácia

1 deň, 8 hodín
Začiatok a koniec školenia: 9,00 - 16,30 hodín
Miesto konania: Cadet Go, Agátova 22, Bratislava 4

Cena bez DPH

155,-
V cene pracovné materiály, kurzovné, občerstvenie, Fix-Coaching

Lektori

Filip Ondruš, MBA

Filip Ondruš, MBA

Libor Kotlán

Libor Kotlán

Fix-Coaching

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení individuálnu podporu po telefóne.

Čo je Fix- coaching?

Termíny

Referencie

Referencie na kurz

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na