Zákaznická linka 02 526 223 80

 

Otvorené kurzy

Vedenie projektov - príprava, vedenie, zakončenie

Cieľ kurzu:

 • Pripraviť účastníkov kurzu na to, ako generovať nápady a doviesť ich do podoby projektov.
 • Pomoci objasniť, čím je projekt charakterizován, ako vyberať členov projektového tímu.
 • Ako viesť stretnutia tímu , motivovať jednotlivých členov.
 • Zoznámiť účastníkov s kompetenciami a nástroji, ktoré napomáhajú úspešnému dokončeniu projektu. 

Najvhodnejší pre:

Manažérov, vedoucích či členov projektových tímov, podnikateľov, ktorí majú nápady a chcú ich realizovať.

Obsah kurzu:

 • Čím sa to začína - vízia, misia, stratégia
 • Projekt, program alebo portfólio
 • Čo je projekt a kedy považujeme projekt za úspešný
 • Fázy projektu – od inicializácie po ukončenie
 • Čím je určený projektový trojuholník
 • Ako si projekt zorganizovať, kto sú zúčastnené strany a ako ich riadiť
 • Ako vyberať alebo nominovať projektového manažéra/ spôsobilosti projektového manažéra
 • Ako vyberať alebo nominovať členov projektového tímu
 • Efektívna komunikácia ako podmienka úspechu
 • Vedenie stretnutí projektového tímu, rola facilitátora
 • Ktoré nástroje využivať pri vedení projektu, koučovacie princípy, konzultovanie, vyjednávanie
 • Riadenie zmien, kontrola, správy
 • Ako overovať čiastkové kroky pri realizácii - spätná väzba, ocenenie čiastkových úspechov
 • Praktické precvičenie a vyskúšanie projektového riadenia na vlastnej koži

Metódy:

 • Teoria a vysvetlenie
 • Koučovanie
 • Simulácia situacií z prípravy a vedenia projektov
 • Spätná väzba 

Poznámky:

Rad dobrých nápadov mnohokrát nedojde  svojho naplnenia. Často je to proto, že človek skoro narazí na bariéry, ktoré sú alebo v ňom samom nebo v jeho okolí. Koučovací prístup pri vedení projektov, jasné cieľe a postupy pri tvorbe a realizácii pomáhajú odstraňovat tieto bariéry, a tým zvyšujú výkonnosť.

Organizácia

1 deň, 8 hodín
Začiatok a koniec školenia: 9,00 - 16,30 hodín
Miesto konania: Cadet Go, Agátová 22, Bratislava 4

Cena bez DPH

139,-
V cene pracovné materiály, obed, občerstvenie, Fix-Coaching

Lektori

Silvia Drahošová, Ing.

Silvia Drahošová, Ing.

Ondřej Cingl

Ondřej Cingl

Fix-Coaching

Každému účastníkovi nášho OTVORENÉHO ŠKOLENIA poskytujeme po školení individuálnu podporu po telefóne.

Čo je Fix- coaching?

Termíny

Referencie

Referencie na kurz

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 02 52 62 23 80
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na